ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" Среда, 2020-02-19, 1:23 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
Головне меню

Нарахування та оплата. . .Офіційні ресурси

Форма входу

Зворотній зв'язок

                      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

                        П О С Т А Н О В А
                    від 21 липня 2005 р. N 630
                               Київ

 

              Про затвердження Правил надання послуг
         з централізованого опалення, постачання холодної
           та гарячої води і водовідведення та типового
          договору про надання послуг з централізованого
             опалення, постачання холодної та гарячої
                      води і водовідведення

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1268 ( 1268-2007-п ) від 31.10.2007
           N  933 (  933-2009-п ) від 03.09.2009
           N  151 (  151-2010-п ) від 17.02.2010
           N 1135 ( 1135-2011-п ) від 31.10.2011
           N 1037 ( 1037-2015-п ) від 30.10.2015 }

 

                    Права та обов'язки споживача  

     29. Споживач має право на:  

     1) зменшення розміру плати у разі:  

     надання  послуг  не  в  повному  обсязі,  зниження їх якості,  зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від  затверджених   нормативів   (норм)   споживання;  {  Абзац  другий  підпункту 1 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 151 ( 151-2010-п )  від 17.02.2010 }  

     тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї  на  підставі  письмової  заяви  споживача та офіційного документа,  що  підтверджує  його/їх  відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового  проживання,  роботи,  лікування,  навчання, проходження військової  служби, відбування покарання).  

     2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;  

     3) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності  споживача  і  членів  його  сім'ї  (у  разі відключення виконавцем  холодної та  гарячої  води  і  опломбування  запірних  вентилів  у  квартирі  (будинку  садибного  типу) та відновлення надання послуг  шляхом зняття  пломб  за  свій  рахунок  протягом  доби  згідно  з  письмовою заявою;  

     4) перевірку  кількісних  і якісних показників надання послуг  (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря  у  приміщеннях  тощо)  у  порядку,  встановленому  цими Правилами;  {  Підпункт  4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ N 933 ( 933-2009-п ) від 03.09.2009 }  

     5) установлення квартирних засобів обліку  та  взяття  їх  на  абонентський облік;  

     6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі  демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;  

     7) ознайомлення  з  нормативно-правовими   актами   у   сфері  житлово-комунальних послуг;  

     8) внесення  за  погодженням з виконавцем у договір змін,  що  впливають на розмір плати за послуги;  

     9) звільнення від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та  отримання    компенсації   за   перевищення   строків   проведення  аварійно-відбудовних робіт;  

     10)   відшкодування   збитків,  завданих  його  майну  та/або  приміщенню,  шкоди,  заподіяної  його  життю чи здоров'ю внаслідок  неналежного  надання  або  ненадання  послуг. { Пункт 29 доповнено  підпунктом  10  згідно  з  Постановою  КМ N 933 ( 933-2009-п ) від  03.09.2009 }  

     Споживач має також інші права відповідно до законодавства.  

     30. Споживач зобов'язаний:  

     1) оплачувати послуги в установлені договором строки;  

     2) забезпечувати  доступ  до  мережі,  арматури,   квартирних  засобів  обліку,  розподільчих  систем  представника  виконавця за  наявності в нього відповідного посвідчення:  

     для ліквідації аварій - цілодобово;  

     для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного  обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, зняття  контрольних  показників  квартирних  засобів  обліку  -  згідно  з  умовами договору;  

     3) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері  житлово-комунальних послуг;  

     4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку  та  не  втручатися в їх роботу;  

     5) у  разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати  пеню у встановлених законом та договором розмірі;  

     6) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

 

 

                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                             постановою Кабінету Міністрів України      

                                                                                                                                                                                     від 21 липня 2005 р. N 630

 

       ТИПОВИЙ ДОГОВІР              

про надання послуг з централізованого            

  опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

     16. Споживач має право на:

     1) отримання  вчасно  та  відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами договору;

     2) отримання   в   установленому    законодавством    порядку інформації   про   перелік  послуг,  їх  вартість,  загальну  суму місячного   платежу,   структуру   тарифів,   нормативів    (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

     3) відшкодування   збитків,   завданих   його   майну  та/або приміщенню,  шкоди,  завданої його  життю  чи  здоров'ю  внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;

     4) зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі,  відхилення їх кількісних та/або  якісних  показників  від затверджених нормативів (норм) споживання;

     5) усунення  виконавцем  виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку до Правил;

     6) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності  споживача  і  членів  його  сім'ї  (у  разі відключення виконавцем холодної та  гарячої  води  і  опломбування  запірних  вентилів  у квартирі  (будинку  садибного  типу)  та  відновлення  надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно  з письмовою заявою;

     7) зменшення  розміру  плати  за  послуги  у  разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї  на  підставі  його письмової  заяви  та офіційного документа,  що підтверджує його/їх відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового  проживання,  роботи, лікування,  навчання,  проходження  військової служби,  відбування покарання);

     8) перевірку кількісних і якісних показників  надання  послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку,  встановленому Кабінетом  Міністрів України.  Витрати,  пов'язані  з  перевіркою  кількісних і якісних показників  надання  послуг,  відшкодовуються  виконавцем  у  разі обґрунтованості   звернення  споживача  та  споживачем  -  у  разі необґрунтованості такого звернення;

     9) установлення квартирних засобів  обліку  води  і  теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

     10) періодичну  повірку,  обслуговування  та  ремонт  (у тому числі демонтаж,  транспортування  та  монтаж)  квартирних  засобів обліку;

     11) ознайомлення   з   нормативно-правовими  актами  у  сфері житлово-комунальних послуг;

     12) внесення за погодженням з виконавцем у договір  змін,  що впливають на розмір плати за послуги;

     13) звільнення  від  плати  за послуги у разі їх ненадання та отримання   компенсації   за   перевищення   строків    проведення аварійно-відбудовних робіт;

     14) укладення  з  виконавцем  договору  на  заміну або ремонт санітарно-технічних приладів,  пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку, що вийшли з ладу.

     17. Споживач зобов'язаний:

     1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

     2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасово проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також про  зміни  у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом  місяця  (за  умови  проведення розрахунків  за  надані  послуги  згідно  з  нормативами (нормами) споживання);

     3) забезпечити доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку   води   і  теплової  енергії  представників  виконавця  за наявності в них відповідного посвідчення:       для ліквідації аварій - цілодобово;

     для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання,   проведення  технічного  та  профілактичного  огляду, зняття контрольних  показань  засобів  обліку  води   і   теплової енергії -  згідно  з  вимогами  нормативно-правових  актів у сфері житлово-комунальних послуг;

     4) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері житлово-комунальних послуг;

     5) забезпечувати  цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;

     6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги  сплачувати пеню у встановленому законом та договором розмірі;

     7) у разі втрати права на пільги повідомляти про це виконавця у десятиденний строк;

     8) своєчасно   вживати   заходів   до   усунення    виявлених несправностей,  пов'язаних з отриманням послуг,  що виникли з його вини;

     9) за   власний   рахунок   проводити   ремонт   та    заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

     10) своєчасно   проводити   підготовку   квартири    (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів,  пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

     11) у разі виявлення виконавцем несанкціонованого втручання в роботу  засобів  обліку  води  і  теплової  енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи,  метрологічної  повірки та ремонту згідно із законодавством;

     12) відшкодовувати  виконавцю  витрати  з  проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

 

Увага!

ВакансіїПогода

Календар
«  Февраль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Валюта
Курсы валют Национального Банка Украины

Пошук

Свята в Україні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2020